Ak máte záujem stať sa partnerom tohto unikátneho podujatia, čakajú na vás benefity, akými sú prezentácia vášho loga alebo značky v prípravnej fáze prostredníctvom medií ale aj počas podujatia, rovnako ako v tlačových správach po podujatí.
Vaše logo alebo značka budú spojené s podujatím prezentujúcim istý životný štýl a štandard.
Naviac máte možnosť osloviť zákaznícku skupinu mladých ľudí i skupiny ťažšie zasiahnuteľné inými reklamnými
a marketingovými aktivitami.

Ponúkame vám prezentáciu prostredníctvom:

TLAČOVÝCH MATERIÁLOV: 50 000 ks letákov A6, 5 000 ks plagátov A1, plagáty A4
v mesačníkoch

INTERNETU: propagácia na webe s mesačnou návštevnosťou 12 000

PROPAGÁCIU V AREÁLI: banery, prezentačné stánky partnerov, sampling

TLAČOVÝCH SPRÁVY: logo v tlačových správach

MEDIÁLNA PREZENTÁCIA PODUJATIA:

AUTOSALÓN BRATISLAVA 2012 : plagáty, letáky, prezentácia akcie
HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER Rádio Expres : týždenná kampaň akcie, celoplošné vysielanie SR
ROCKDIVISION: dvojmesačná kampaň 5 x denne
PRINTOVÉ MÉDIÁ : reklama A4 (A5) a reportáže v magazínoch Chrome & Plamene , Veterán, Automagazín,
INTERNET : promo na 12 navštevovaných stránkach
PLAGÁTY : Incheba Autosalón, prevádzky a obchody partnerov, mesto Trečín
OSTATNÉ : distribúcia farebných letákov na akciách Autosalón Bratislava, Hot Summer Night (Austria), Bobcat Power Fest Bolkovce, 10 th American Cars Meeting Brno, Friday US & Oldtimer Cars Meeting Bratislava,